Friday

Tips selingan

TIPS KITA:
Adakalanya susah
Adakalanya bahagia
Belum habis gula dirasa
Datang pahit menghampiri

Belum habis kata memuji
Datang petaka melanda
Belum selesai menguji
Datang yang dibenci

Belum lama bahagia
Datang derita
Belum habis kebahagiaan
Datang kesusahan

Belum bertemu sudah hilang
Belum semua habis semua
Itulah silih bergantinya hidup